top of page

jpb

Meer acties

Forumberichten

jpb
01 apr. 2023
In Algemene discussies
Geachte leden, gisteren is een publicatie verschenen, waarin de regeling wordt toegelicht en ook de ingangsdatum voor aanvraag is bekend gemaakt. Zie de bijlage. Ik heb dit ter kennis gebracht van zowel het bestuur als de commissie Energietransitie. Het bestuur moet hiervoor de aanvraag indienen. Jos Brouwer, b. 137
0
0
53
jpb
30 mrt. 2023
In Algemene discussies
Geachte leden, Naar aanleiding van (vooral) de laatste ledenvergadering (25 februari 2023) hebben leden van de commissies Energietransitie en Lastenverdeling zich beraden. Daaruit is een reactie gekomen die als mail op 10 maart 2023 aan het voltallige bestuur verstuurd, vergezeld van een document ‘De maat is vol’. Dit document wordt door de ondertekenaars van de mail onderschreven. Het doel van deze mail aan het bestuur is het hebben van een gesprek met het bestuur. Het bestuur heeft op de mail gereageerd met de uitnodiging voor een gesprek op 5 april 2023. Een delegatie vanuit de commissies zal aan dat gesprek deelnemen. Hieronder treft u de tekst van de mail van 10 maart aan, en als bijlage het document ‘De maat is vol’. We doen deze communicatie via het ledenforum omdat dit enige manier is om zoveel mogelijk leden te bereiken. En we hopen dat u als lid van CV de Boschberg hier kennis van wilt nemen. Namens de ondertekenaars, Jos Brouwer, b. 137 --- Geacht bestuur, De in deze mail genoemde leden maken zich ernstige zorgen over het functioneren van het bestuur en de communicatie naar de leden. Het betreft niet alleen de omgang met de beide door de ALV van december 2022 ingestelde commissies (waarvan wij allen lid zijn), maar o.a. ook de wijze waarop de ALV wordt voorgezeten en de behandeling van stukken die door afzonderlijke leden zijn ingebracht bij het bestuur, zowel bij de laatste vergadering als gedurende de gehele periode dat dit bestuur actief is. Wij sturen een door Henk Folkers opgesteld document als bijlage mee. Onderstaande leden ondersteunen de inhoud van dat document. En we willen met een delegatie hierover in gesprek met allegekozen bestuursleden (zonder het interim-bestuurslid). Wij refereren aan de uitnodiging van de voorzitter van de vereniging aan Henk Folkers, voor een gesprek. Dat lijkt ons de juiste gelegenheid om de bijlage te bespreken. Als data zijn voorgesteld: 31 maart (‘s avonds) en 1 april (ochtend of middag). Met vriendelijke groet, Bung. 137 en 142 – J.P. Brouwer Mede namens de andere leden van deze mail: Bung. 177 – W. Bontekoe Bung. 76 – H. Folkers Bung. 89 – P. Hassing Bung. 171 – W. Lodewijk Bung. 104 – K. Reenders Bung, 93 – W. de Reuver Bung. 34 – B. Vetter (allen leden van de commissies Energietransitie en/of Lastenverdeling)
0
0
79
jpb
11 mrt. 2022
In Algemene discussies
Aan alle eigenaren: vraag het taxatieverslag voor uw bungalow op bij GBLT. Controleer het taxatieverslag op correctheid ! Bij onze bungalow is mij gebleken: het taxatieverslag bevat andere informatie dan het taxatieverslag van 2021. - Er is een oppervlakte voor de woning vermeld (en die is bij ons niet correct - te hoog !). Ook bij de vergelijkings-objecten voor onze bungalow zie ik dezelfde foute oppervlakte ! - Een dakkapel wordt nu anders omschreven ( ‘Omschrijving onbekend voor 1312’) en ook hier is een oppervlakte toegevoegd. De oude omschrijving was 'Dakkapel groot'. Ik ben van mening dat een dakkapel niet automatisch leidt tot extra vierkante meters als dit in een bestaande kamer wordt aangebracht. De foute - en toegevoegde oppervlakte moet in de object-gegevens worden aangepast door GBLT en zou mijns inziens moeten leiden tot verlaging van de WOZ-waarde. Als meer eigenaren dit soort foute registratie opmerken en daarom bezwaar indienen bij GBLT (binnen 6 weken na 28 februari 2022 !) zal GBLT iets moeten doen aan de registratie. Of dit automatisch leidt tot een lagere aanslag, zal blijken uit de behandeling van het bezwaar. Let bij de vergelijkings-objecten in het taxatieverslag van uw bungalow ook op of dit correcte vergelijkingen zijn. Denk daarbij aan het wel of niet mogen wonen in de bungalow. Uiteindelijke aanpassing van een WOZ-waarde leidt tot aanpassing van meerdere opgelegde belastingen ! Voor de inkomsten-belasting moet dit meestal achteraf als correctie bij de Belastingdienst worden aangevraagd !
0
0
48
bottom of page