top of page

De Coöp. Ver. Bungalowpark "DE BOSCHBERG"

U.A informeert haar leden middels deze website, zo ook andere uitingen (ook wel data genaamd) over alle relevante verenigingszaken. Voor zover deze uitingen onderwerpen betreffen, welke algemene informatie of adviezen bevatten, dan is deze door het bestuur met zorg samengesteld conform de AVG-richtlijnen. Het is de leden (eigenaren/recreanten) niet toegestaan om deze data te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming! 

bottom of page